Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 10/01/2020
Lượt xem: 103545
Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 27/06/2019
Lượt xem: 1628
Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 21/06/2018
Lượt xem: 99
Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 27/06/2018
Lượt xem: 6844
Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 23/09/2015
Lượt xem: 1349
Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 23/09/2015
Lượt xem: 4967
Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 23/09/2015
Lượt xem: 2493
Chuyên mục: Media - Thị Nông
Ngày đăng: 27/08/2018
Lượt xem: 1085
Chuyên mục: Media - Thị Nông
Ngày đăng: 25/01/2018
Lượt xem: 24

Người đại diện: HỒ NGỌC CƯỜNG.

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0315808802.

Ngày cấp: 23/07/2019.

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM

Chủ sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ

ĐT: (028) 3873 4115 || Fax: (028) 3873 4117 || Email: info@hoptri.com

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

HỢP TRÍ THỊ NÔNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

80/14 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 09, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Email: info@uap.com.vn - ĐT & Fax: (028) 3931 8516