Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 05/01/2021
Lượt xem: 519
Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 22/12/2020
Lượt xem: 969
Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 15/12/2020
Lượt xem: 401
Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 22/09/2020
Lượt xem: 978
Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 27/06/2019
Lượt xem: 3435
Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 21/06/2018
Lượt xem: 213
Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 27/06/2018
Lượt xem: 9810
Chuyên mục: Media - SKCĐ
Ngày đăng: 23/09/2015
Lượt xem: 2929
Chuyên mục: Media - Thị Nông
Ngày đăng: 27/08/2018
Lượt xem: 1563
Chuyên mục: Media - Thị Nông
Ngày đăng: 09/02/2018
Lượt xem: 192
Chuyên mục: Media - Thị Nông
Ngày đăng: 25/01/2018
Lượt xem: 26

Người đại diện: HỒ NGỌC CƯỜNG.

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0315808802.

Ngày cấp: 23/07/2019.

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM

Chủ sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ

ĐT: (028) 3873 4115 || Fax: (028) 3873 4117 || Email: info@hoptri.com

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

HỢP TRÍ THỊ NÔNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

80/14 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 09, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Email: info@uap.com.vn - ĐT & Fax: (028) 3931 8516