Thứ năm, 17 Tháng 2 2022 13:48

TUYỂN DỤNG: Nhân viên đại diện thương mại - kỹ thuật

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực, Công ty TNHH Hợp Trí Thị Nông và Sức khỏe Cộng đồng cần tuyển dụng các vị trí sau: Nhân viên đại diện thương mại - kỹ thuật

 

TuyenDung NhanVienDaiDienThuongMai KyThuat 

Người đại diện: HỒ NGỌC CƯỜNG.

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0315808802.

Ngày cấp: 23/07/2019.

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM

Chủ sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ

ĐT: (028) 3873 4115 || Fax: (028) 3873 4117 || Email: info@hoptri.com

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

HỢP TRÍ THỊ NÔNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

80/14 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 09, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Email: info@uap.com.vn - ĐT & Fax: (028) 3931 8516